ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО КНИГИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Лілія Медун (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний етап оновлення системи освіти України в контексті входження до Європейського освітнього простору передбачає виховання нового покоління українців як відповідальних особистостей з чіткою громадянською позицією, з яскравими творчими здібностями, спроможністю до постійного самовдосконалення. Зрозуміло, що такі зміни мають розпочатися з першого освітнього ступеня – дошкільної освіти.