БИОЭТИКАНЫҢ ПӘНАРАЛЫҚ МӘРТЕБЕСІ

  Алуа Бакирова (Қарағанды, Қазахстан) |    Завантажити статтю

Адамның туғаннан бастап өмір сүруге, бостандықта болу мен бақытқа ұмтылуға ажырамас құқығы бар. Өмір сүру, демалу, Денсаулық сақтау, қолайлы қоршаған орта, қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай келетін жағдайларда еңбек ету құқықтарын ол өмір сүру процесінде жүзеге асырады."Өмір - материяның өмір сүру формасы"екені белгілі. Бұл адам өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында өмір сүру ортасымен үздіксіз өзара әрекеттесуден тұратын өмір сүру процесінде бар деп айтуға мүмкіндік береді. "Тіршілік әрекеті" ұғымы "қызмет" ұғымынан әлдеқайда кеңірек, өйткені адамның тек еңбек процесін ғана емес, оның қоршаған ортадағы демалу, тұрмыс және көші-қон жағдайларын да қарастырады. Бүкіл тірі адамның өмір сүруі мен дамуының негізгі принципі міндетті түрде сыртқы әсердің болу принципі болып табылады: "Тірі дене дамиды және оған сыртқы әсерлердің болуы кезінде ғана өмір сүре алады". Тірі дененің өздігінен дамуы мүмкін емес.