АДАМ ӨМІРІНІҢ МӘНІ МӘҢГІЛІК ӨМІР ИДЕЯСЫ

  Ырсалды Аңламасова (Қарағанды, Қазахстан) |    Завантажити статтю

Адам өмірінің мәні мәңгілік өмір идясының белсенді талқыда болуы, өмір неғұрлым мәнді болған сайын адамның өмірге деген, оны сүруге деген, құлшынысы арта түседі. Ел болу мәселесі, ұлтты сақтау, жерді, туған атамекенді қорғау мәселесі қазақ халқы үшін қашанда тарихи даму тұрғысынан маңызды болып келе жатқаны белгілі. Олар әр түрлі тарихи үдеріске байланысты қоғамдық ой сананың өзегіне айналған. Адам өмірінің мәңгілік идеясы тарихтың кез-келген талдауындағы өзекті мәселе болғаны белгілі, тек осы идеяның уақыт өте келе адам қабылдауымен үлкен өзгеріске тап болғаны ұлт үшін, қоғам үшін жоғары көрсеткішті бермейді. Бүгiнгi жастардыӊ елiмiздiӊ ертеӊi үшiн ᴏныӊ мықты кiрпiшi бᴏлып қаланатынына сенiмдерi мᴏл.   Философия сол ғасырлар бойы өзінің зерттеу обектісін дүние мен адам арасындағы қарым-қатынасты зерттеп келеді.