ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

  Анастасія Клімова (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Державні фінанси будь–якої країни є віддзеркаленням її фінансового благополуччя (чи, навпаки, – його відсутності). Виконання державою її економічних, соціальних, оборонних, управлінських та інших функцій напряму залежить від відповідного фінансового забезпечення. Саме від цього залежить і формування уявлень про країну, які будуть у зовнішніх партнерів чи інвесторів, і місце країни у світовій спільноті, і можливості країни самостійно забезпечувати власне населення тими соціальними та іншими гарантіями, які вона має забезпечувати.