ПРОБЛЕМАТИКА МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИВІЛІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СПРОЩЕНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

  Юлія Вельможна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Спрощені виробництва передбачають простий, зрозумілий і недорогий для більшості верств населення механізм захисту прав, що викликано необхідністю забезпечення пристосованості процесуальної системи під найбільш широкі категорії справ, типові ситуації, в які потрапляє більшість потенційних учасників процесу. Широке застосування таких виробництв пов'язане з покладанням на них соціально-значущої функції, що полягає в отриманні полегшеного доступу до суду і можливості самостійного ведення процесу.