АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ПЕРЕКЛАД

  Анастасія Єрьоміна ( Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми. З давніх часів і донині люди потребують перекладах тих чи інших текстів. В сучасному світі перекладацька діяльність набуває все більшого значення. З цих причин професія перекладача стала масовою, у багатьох країнах створені спеціальні навчальні заклади, де готують професійних перекладачів. В тій чи іншій формі перекладами займаються представники інших професій, а питаннями перекладу цікавляться широкі кола громадськості. Таким чином, люди, що займаються перекладами, повинні знати, як захистити свої права на перекладні матеріали. Переклад є похідним твором, іншими словами - твір, яке створено на основі оригіналу. Будь-який переклад - об'єкт авторського права, не дивлячись на його жанр, призначення, способу вираження; може бути використаний лише за згодою перекладача, так як саме він є власником виключного права на перекладений матеріал, іншими словами, перекладач є правовласником.