КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

  Ганна Кириченко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні трансформаційні процеси в розбудові українського демократичного суспільства вимагають установлення принципово нових відносин між владою та громадськістю на основі створення дієвих механізмів державного управління. Ефективна взаємодія органів державної влади із громадськістю передбачає налагодження конструктивного, прямого і зворотного зв’язку. Сьогодні співпраця державної влади і громадськості перестала бути завданням виключно національного рівня. До цього процесу активно долучаються й міжнародні організації. Тому у розвинутому механізмі такого зв’язку зацікавлені як громадяни, які мають можливість, з одного боку, інформувати органи державної влади про свої проблеми, а з іншого, здійснювати контроль за діяльністю органів державної влади; органи державної влади, які повинні налагоджувати конструктивний діалог з громадськістю з метою виконання поставлених завдань державного управління, так і міжнародні організації. Це не тільки сприяє посиленню соціального діалогу в окремих державах, але й дозволяє розбудовувати стабільні відносини на міжнаціональних рівнях з урахуванням єдиних ціннісних засад – демократії, захисту прав людини, верховенства права. Дієвим способом такої взаємодії виступає позитивний імідж органів державної влади.