ІНТЕНСІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ КЕЙС - ТЕХНОЛОГІЇ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

При сучасній зміні технологій та стрімкому розвитку суспільсттва Нова українська школа покликана підготовити освічену, творчу особистість здатну подолати виклики, які зустрінуться на життєвому шляху та навчити не тільки сприймати та засвоювати знання, а й правильно їх використовувати. В зв’язку з цим принципово повинна змінитися позиція вчителя. Він перестає бути носієм знання, яке він намагається передати учневі, а повинен організувати самостійну діяльність учнів, в якій кожен оволодів би низкою здатностей до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації, передбачуваності, особистісною готовністю до майбутнього.