ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМЦЯ НА ПОРУШЕННЯ ЙОГО НАДІЙНОСТІ

  Ігор Лантух (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Головним фактором розвитку професійної деформації підприємця є сама професійна діяльність. Професійна деформація порушує цілісність особистості професіонала, знижує її адаптивність, стійкість, негативно позначається на продуктивності діяльності і особливо знижує його професійну надійність. Е.Ф. Зеер виділяє три групи факторів професійної деформації: об'єктивні чинники - професійне середовище, соціально-економічна ситуація в суспільстві (безліч бюрократичних і корупційних бар'єрів на шляху до успіху); суб'єктивні чинники - індивідуально-психологічні особливості особистості, що зумовлюють більш швидке формування стереотипів (тривожність, занижена самооцінка (у цьому випадку формування стереотипів носить захисний характер), ригідність мислення, акцентуації характеру); об'єктивно-суб'єктивні чинники - породжувані системою і організацією виробничого процесу (у бізнесі можна віднести авторитарну систему управління, що призводить до зниження чутливості керівника до зворотного зв'язку і його нездатності швидко реагувати на необхідність змін).