ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕЖОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСОБЛИВИХ УМОВ

  Ольга Числіцька (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Стан психічної сфери військових фахівців певним чином пов'язаний як з надійністю професійної діяльності, так і з індивідуальними якостями особистості в їх взаємозв'язку через систему відносин з навколишнім середовищем.