ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Олена Трифонова (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

На вугледобувних підприємствах підтримання обраного типу відтворення соціально-економічних процесів (розширеного, простого або звуженого) ґрунтується на забезпеченні стійкого функціонування усіх складових та компонент підприємства, склад яких визначено автором у [1, с. 39-42]. Необхідність цілеспрямованого управління підсистемами та ресурсами підприємства, покладеного відповідно на його менеджмент, вимагає визначення конкретних функцій менеджменту в межах механізму управління стійким функціонуванням вугледобувного підприємства.