ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМАНДНОГО ПІДХОДУ ДО РОБОТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

  Ганна Пода (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями. На початку ХХІ століття в Україні триває період трансформації суспільного життя, що супроводжується радикальними перетвореннями у галузі освіти та соціально-педагогічній діяльності. Соціальний педагог – нова, затребувана життям, завданнями сучасного етапу суспільного розвитку і виховання підростаючого покоління професія, яка сьогодні ще знаходиться в стадії становлення, утвердження в ряду суміжних професій, апробації своїх можливостей. Однак уже зараз можна сказати з усією визначеністю, що об’єктом соціально-педагогічної діяльності є людина в системі її соціальних взаємозв’язків, а основним змістом – соціальне виховання, що розуміється як цілеспрямоване соціальне формування особистості, сприяння позитивної соціалізації індивідуума на всіх етапах його життєвого шляху, а також надання йому допомоги і підтримки у важких, проблемних ситуаціях.