ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ У ПЛАНУВАННІ НАВЧАЛЬНО -ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В БАГАТОБОРСТВІ

  Ольга Голембовська (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз останніх публікацій. У дослідженнях О. Д. Вікторової навчально-тренувальний процес – це поняття навантаження і відпочинку, які не несуть педагогічної інформації. На його думку, навантаження і відпочинок набувають педагогічний сенсу тільки тоді, що вони належним чином організовані [4]. Зазначимо, на думку дослідників [1, 3] завдання тренування – це частина плану тренувального заняття, що складається з однієї вправи чи комплексу фізичних вправ, з деяким педагогічними скеруванням тренувального процесу. Воно сприймається як первинна ланка у реалізації цілеспрямованого завдання і має чітке управління тренуванням. Тренувальні завдання в процесі його виконання дають педагогічний й функціональний вплив на спортсмена. На думку У. П. Филин, Р. Р. Портнова та інших багаторічний процес підготовки багатоборців можна поділяти на чотири етапи. Це дозволить конкретизувати мету та завдання на кожному етапі підготовки, що полегшить управління тренувальним процесом. Етап попередньої спортивної підготовки (9-11 років). Етап початковій спеціалізації (12-15 років). Етап поглибленої спеціалізації (16-18 років). Етап спортивного вдосконалення (19 років і більше) [2, 5].