МЕРЕЖЕВЕ ПОКОЛІННЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ОБРАЗ І ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ

  Ірина Шевченко (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

В епоху інформаційної революції та бурхливого розвитку комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій значну увагу привертають проблеми, пов’язані з формуванням, способом життя та ціннісними орієнтаціями нового покоління, з позиції соціально-філософської рефлексії. Це покоління на сьогодні не має однозначного трактування. Але, не зважаючи на відмінність назв цього покоління, їх об’єднує головна характеристична риса– це широка залученість його представників до інформаційних, цифрових і мережевих технологій, які вони надзвичайно активно і легко освоюють, занурюючись в них настільки, що інколи балансують на грані між реальним і віртуальним світами. Водночас їх ціннісний світ також формується або трансформується на стику цих світів.