FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BANKOWYCH W UKRAINIE I POLSCE

  Yaroslav Chaikovskyi (Tarnopol, Ukraina) IvannaChaikovska (Kraków, Polska) |    Завантажити статтю

Wprowadzenie. Stabilne działanie systemu bankowego jest warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie. Obecnie ustabilizowanie sytuacji finansowej i gospodarczej krajupotrzebuje sprawnego, niezawodnego i dobrze rozwiniętego systemu bankowego. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu bankowego w Ukrainie należy zbadać cechy obecnego stanu i określić perspektywy jego rozwoju, na gruncie zagranicznych, szczególnie polskich doświadczeń. Powyższe decyduje o istotności działań rozwojowych, zmierzających do reformy systemu bankowego, biorąc pod uwagę aktualny stan i europejski trend integracyjnyrozwoju gospodarczego Ukrainy.