РОЗВИТОК ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ

  Гліб Денісов (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Процесно-орієнтований підхід, з огляду досліджень таких науковців як: ДемінгаЕ.[1], Єліферова В.Г. [4], Мексона М. [2],НіваГ. [3], Рєпіна В.В. [4],ШеєраА. [5] тощо, є сьогодні одним із пріоритетних підходів управління підприємствами та організаціями, що забезпечує останнім підвищення результативності діяльності та слугує інструментом впровадження систем управління, заснованих на процесах.