ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

  Олена Пушкіна, Тетяна Чебикіна (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Питання прогалин, недосконалості цивільного законодавства щодо розгляду справ про встановлення юридичних фактів не може бути розкрито лише на теоретичному рівні без урахування тих проблем, які мають місце нині у судовій практиці. Для повного та глибокого розуміння цих інститутів, правильної їх регламентації у законі слід проаналізувати ті випадки, з якими стикаються фізичні, юридичні особи при зверненні до суду за захистом своїх прав. Нині позитивними можна вважати зусилля законодавчої влади, які спрямовані на оптимізацію цивільного процесу, зокрема, введення попереднього судового засідання, заочного розгляду справи тощо. Але запровадження у цивільне судочинство спрощених судових процедур повинно бути виваженим, правильно регламентоване законом та таким, яке б не порушувало прав та інтересів осіб, які звертаються до суду за захистом своїх порушених прав, та як в нашому конкретному випадку, за встановленням фактів,які мають юридичне значення. Тобто, при розгляді цивільних справ окремого провадження, прогалини, які потрібно виправляти, можна умовно розподілити на декілька категорій, а саме: ті неточності, що не передбачені самим нормативно-правовим актом, яким керується суд при винесенні рішення та при безпосередньому розгляді справи та на невиконання деяких прописаних правил та процедур законодавчих актів, через особливості практики та методики розгляду справ в різних регіонах нашої країни.