ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Ігор Хоменко (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

За той шлях який пройшла соціальна педагогіка за останні роки було накопичено значний досвід в роботі з різними групами клієнтів, зокрема пов'язаний із роботою з людьми з особливими потребами. В нашій країні на достатньому рівні розроблено загально методологічні основи соціальної педагогіки як науки та визначено основи практичної діяльності фахівців в Україні. Одна з найважливіших соціальних проблем на сьогоднішній день полягає в тому – що все більше навчальних закладів впроваджують в свою освітню практику інклюзивну модель навчання. Це в свою чергу породжує безліч проблем та низку питань, які набувають більш гострої актуальності та потребують вирішення у межах соціально педагогічної науки: визначення ролі соціального педагога, щодо розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивного простору, його специфічних функцій в інклюзивному навчальному закладі, комплексу знань необхідних фахівцю для успішної діяльності ті інші.