ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  Анастасія Паюнова (Бахмут, Україна) |    Завантажити статтю

Державна політика України в галузі освіти спрямована на гарантування й забезпечення права на здобуття якісної освіти. У різних державних документах, зокрема Законі України «Про освіту» [1], Національній доктрині розвитку освіти України [2] визначено основні напрями реалізації державної освітньої політики, а саме: забезпечення пріоритетності розвитку освіти, розширення доступності освіти всіх рівнів, підвищення її якості та сприяння розвитку особистості, творчих здібностей і талантів людини. Однак за останні роки склалися несприятливі умови для розвитку вищої освіти та підвищення якості освіти.