КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТОВОМУ ПОКРИВІ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЮ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

  Світлана Смирнова, Тетяна Васильєва Віктор Смирнов (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Формування здоров'я дітей, як своєрідної індикаторної групи, що відображає реакцію корінного населення на шкідливі впливи чинників середовища, відбувається в процесі функціонування системи "дитяче населення - середовище проживання". За думкою автора [1] рівень здоров'я демонструє, наскільки середовище проживання сприяє збереженню здоров'я і всебічному розвитку дітей. З точки зору еколого-географо-геологічних досліджень здоров'я дітей визначається як стан фізіологічної, психологічної та соціальної гармонії дитини із середовищем проживання, в процесі взаємодії з яким не спостерігається значного напруження систем організму [2,3,4]. Саме тому геопросторова організація параметрів середовища проживання дітей особливо важлива з огляду на провідну функціональність грунтового покрив, який знаходиться на перетині шляхів міграції забруднень та виступає індикаторним параметром стану громадського здоров'я промислово-міських агломерацій. Небезпека забруднення грунтового покрову обумовлена інгаляційним надходження біологічно доступних форм важких металів в організм людини. Слід зауважити, що збалансованість макроелементного та мікроелементного стану cуттєво впливає на показники здоров'я людини.