Способи захисту екологічних прав

  Вікторія Гєрман, Вікторія Болотська (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сьогодення проблема захисту екологічних прав громадян України є важливою і актуальною. Захист екологічних прав громадян України, що гарантується Конституцією України та іншими актами національного законодавства, здійснюється з застосуванням певних форм та способів захисту. Під екологічними правами людини прийнято розуміти визнані і закріплені в законодавстві можливості, які спрямовані на задоволення різноманітних її потреб при взаємодії з навколишнім природним середовищем [1].