геологічні дослідження кінця ХІХ - початку ХХ ст.

  Микола Корзаченко (Чернігів, Україна) |    Завантажити статтю

В праці геолога Армашевського «Геологический очерк Черниговской губернии» з геологічною картою та 5-ма таблицями автора, яка була видана в 1883 році в Києві [1], та містила цінну інформацію щодо геології певних районів міста Чернігова, відмічалося, що: «В окр. Чернигова местность по правой стороне Десны значительно возвышается, изрезана значительным числом оврагов и получает холмистый характер. Верстах в 10 к востоку от Чернигова, в окр. Д. Яцево, на береговых склонах возвышенности видно следующее напластование пород, считая сверху...