ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ ТА ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Розвиток загальної теорії вербального спілкування, яка описує складну взаємодію мовлення, мислення, культури та суспільства (Л. Щерба, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, О. Лурія, Л. Цветкова та ін.), стимулював розробку основних принципів та методів аналізу суміжних наук, пов'язаних з комунікацією, зокрема, мовознавства, соціології, психології, культурології тощо. Дослідженнями встановлено, що у мовленнєвій діяльності взаємодіють усі її види – слухання, читання, говоріння, письмо.