ПРОБЛЕМА ЗМІНИ СИСТЕМИ НЕ РОБОЧИХ ДНІВ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  Олена Золотарьова (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Система державних і традиційних свят країни є одним з чинників формування національної ідентичності та суспільної консолідації, зокрема довкола історичного минулого і традиційних духовних цінностей народу. Держава надає своїм громадянам святкові неробочі дні, зафіксовані у статті 73 КЗпП України [4]. Проект Трудового кодексу України, прийнятий в першому читанні, залишив систему цих днів без змін [8]. Втім, сучасний перелік святкових неробочих днів склався ще на початку 1990-х років і за змістом є компромісом між державними святами часів незалежності та пам’ятними датами радянської доби.