РОЗВИТОК АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

  Валентина Чубенко (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Мислення - це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення. Суть мислення полягає у виконанні розумових операцій. Людина мислить для того, щоб пізнавати оточуючий світ, так як без цього неможливо жити, працювати і творити в цьому світі.