ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

У час переходу України до інформаційного суспільства та швидкого розвитку інформаційних технологій (ІТ) у сучасному суспільстві, необхідністю стає цілеспрямоване формування та розвиток інформаційної культури спеціалістів у всіх галузях і, в першу чергу, в освіти. Ефективне застосування ІТ потрібне не лише у системі підготовки майбутніх вчителів але й у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки усіх працівників освіти.