ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ

  Максим Кіт (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Теплопостачання сільських населених пунктів, розташованих на тери-торії України, здійснюється як централізованими, так децентралізованими засобами. Як правило, для централізованого теплопостачання застосову-ються котельні агрегати потужністю 1-2 МВт, які були введені в експлуата-цію десятиріччя назад і не відповідають сучасним вимогам екологічної безпеки.