ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

  Надія Стефіна (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. У сучасних умовах соціально – культурного розвитку суспільства в Україні головним завданням школи стає виховання зростаючої особистості, здатної до творчого саморозвитку, саморегуляції та самореалізації. У Концепції загальної середньої художньої освіти [5; 6] та Концепції художньо – естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах [7] наголошується, що в процесі гуманізації загальноосвітньої школи дисципліни художнього циклу перемістилися в центр вивчення. Тому гра, імпровізація, драматизація та інші різноманітні засоби творчості і спілкування з мистецтвом стають основними в педагогічному навчально – вихованому процесі.