ОҚУШЫЛАРДЫ ОБЪЕКТІЛІ-БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУҒА ОҚЫТУКЕЗІНДЕ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ БАРЫСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

  Аида Космагулова (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю

Информатика облысындағы Мемлекеттік білім беру стандарт жобасында көрсетілген, оқушылардың ойлау өрісінін дамыту ғылыми әлемдік көзқарастарын жүйелеу және оқушыларды білім беру саласындағы қандай да бір білімге практикалық жүзде дайындау болып табылады. Бірақ, баспапқы оқыту курсындаға «Бағдарламалаушылық» аспект көбінесе оқушының ойлау қабілетіне байланысты. Объектіге-бағытталған бағдарламалау (менің зерттеу жұмысының мақсаты мен оқыту әдістері болып табылады) адамның ойлау процесіне арналған бағдарламалаудың негізі болып табылады.