ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  Олена Кашинська (Старобільськ, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах швидкого „старіння” знань і динамічних змін можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій актуалізується проблема створення відповідних до цих змін методів та технологій, що забезпечать формування компетентностей майбутніх фахівців готельного господарства, які відповідатимуть вимогам ринку праці, роботодавців і стандартів вищої освіти України та враховуватимуть сучасні тенденції розвитку вітчизняного готельного господарства в умовах побудови інформаційного середовища.