ВПРОВАДЖЕНЯ КОУЧИНГ - НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Сучасний період розвитку електронного середовища в освіті, оновлення всіх сфер його впливу на соціальне та духовне життя потребує якісно - нового рівня підходів до проблем впливу мас-медіа технологій в інформаційному просторі, який відповідав би сучасним тенденціям та розвитку Навичок ХХІ століття.