ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОЙ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

  Наталія Денисюк ( Одеса, Україна ) |    Завантажити статтю

У новій історичній, суспільно-соціальної, духовної та економічної ситуації Україні постає питання про цінності народної музики та її місце в сучасній культурі. Народна музична культура є не тільки необхідним, але і об'єктивним фактором естетичного розвитку особистості підлітка. За визнанням низки психологів, основною діяльністю підлітка є вчення-придбання та накопичення систематичних знань про навколишній світ, природу і суспільство, інтелектуальний розвиток і, звичайно ж, музичний розвиток. Саме в народній музиці заздалегідь запрограмовані основні естетичні цінності народу, в ній відображені особливості національного світогляду і характеру, народний ідеал людини. Багатовікова пам'ять національної музичної культури вказує сучасному підліткові шляхи духовного і фізичного вдосконалення, досягнення єдності внутрішнього і зовнішнього, гармонії зі світом і самим собою. Через музичну культуру здійснюється процес естетичного розвитку особистості.