ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК СПОСІБ ЇЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  Ольга Федоренко, Руслана Погребняк (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному суспільно-політичному житті імідж набуває все більшого значення. Основою створеного образу є формальна система ролей, якими людина послуговується у своїй діяльності. Імідж формується як на основі реальної поведінки індивідів, так і під впливом оцінок і думок інших людей. Він допомагає опрацювати великий масив інформації, адже в такий спосіб створюються ярлики, що акцентують увагу оточення на суттєвих моментах. У будь-якій життєвій ситуації ми послуговуємося такими образами-ярликами.