АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  Денис Самофал ( Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Реформа освіти є в даний час однією з найбільш обговорюваних тем, оскільки торкається інтересів не тільки безпосередніх учасників освітнього процесу, а й кожного громадянина країни, потенційних і діючих роботодавців, а також держави в цілому. Дана проблема є багатогранною і не може бути розглянута в рамках однієї наукової парадигми. Тому існує масив економічних, юридичних, педагогічних, філологічних та інших робіт, в яких розкриваються різні аспекти досліджуваного процесу.