ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

  Валерія Пальоха, Дарина Савіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиток сучасного господарського комплексу країни не можливий без належного функціонування капітального будівництва, що дає матеріальну основу для підвищення рівня та якості життя населення. Будівельна галузь може бути інструментом подолання кризових явищ у економіці, тому що має здатність до забезпечення мультиплікативного ефекту у суміжних галузях, тим самим створюючи необхідні умови для зростання економіки в цілому.