ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

  Валерія Пальоха, Дарина Савіна (Харків, Україна) |    Download article

Розвиток сучасного господарського комплексу країни не можливий без належного функціонування капітального будівництва, що дає матеріальну основу для підвищення рівня та якості життя населення. Будівельна галузь може бути інструментом подолання кризових явищ у економіці, тому що має здатність до забезпечення мультиплікативного ефекту у суміжних галузях, тим самим створюючи необхідні умови для зростання економіки в цілому.