ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ

  Лариса Мороз (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Комунікативна компетентність як сукупність знань про правила, стратегії та норми ефективного спілкування актуалізує комунікативний потенціал особистості, визначаючи якість взаємодії між суб’єктами. Оскільки комунікативна компетентність фахівця сфери туризму є умовою успішної професійної діяльності, то постає необхідність дослідження та розкриття оптимальних можливостей механізму їх формування в освітньому процесі вищої школи. На нашу думку, саме тренінгові заняття сприяють розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму.