ТЕХНОЛОГІЯ КОНЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Мирослава Бабинець (Ужгород, Україна) |    Завантажити статтю

У процесі підготовки майбутніх фахівців у навчальному процесі використовуються елементи різних педагогічних технологій: інформаційних, інтерактивного навчання, особистісно-орієнтованого навчання, групової навчальної діяльності та ін., які досить ґрунтовно проаналізовані у науковій літературі [1,с.386] і, безперечно, варті уваги. Наприклад, технологія групової навчальної діяльності або технологія колективного комунікативного оволодіння вміннями іншомовного спілкування у вивченні іноземної мови застосовується якомога часто, оскільки вона дозволяє вирішити деякі освітні проблеми.