CHIZIQLI JARAYONLAR UCHUN MOMENTLAR TENGSIZLIGI

  М.Қ.Мовлонов (Карши, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Tenglik orqali ifodalansa, u holda (2) ketma-ketlik koeffitsiyentlarga ega bo’lib, ketma-ketlik orqali yaratilgan chiziqli jarayon deyiladi. A.N. Kolmogorov teoremasidan, (3) tenglikning o’ng tomonida turgan qator 1 ehtimol bilan yaqinlashishi kelib chiqadi. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz.