ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

  Андрій Прикоб (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Успішна діяльність страхової компанії залежить від досягнення поставлених перед нею цілей, дотримання прийнятих установок і намічених орієнтирів, а також від стійкості її положення серед конкурентів на ринку. В системі заходів по реалізації цієї вимоги важливе місце посідає внутрішній аудит страхової компанії.