ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ІНЖЕНЕРА- ПЕДАГОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ

  Аліна Стонога (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Часто викладачі занижують значення свого іміджу:його розуміють як маску, переконані що головне "бути", а не "здаватися", але для педагога імідж є могутнім інструмент розв’язання професійних завдань, інструментом педагогічного впливу. Вміння створити позитивний імідж відіграє важливу роль у формуванні педагогічної майстерності. Саме тому в сучасній педагогіці й теорії педагогічної майстерності важливе значення надається проблемі педагогічного іміджу.