РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ

  Олександр Олексин, Олена Вдовиченко, Віталій Єрофєєв, Ірина Тинкалюк, Ольга Янишин ( Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми та актуальність теми дослідження. В умовах Євроінтеграції українського простору вищої освіти університет має забезпечити майбутнім фахівцям такий рівень сформованості професійної іншомовної комунікативної компетентності, який дасть їм змогу вільно і ефективно виконувати професійні обов’язки у мультикультурному середовищі. Через неможливість створити професійні ситуації нафтогазового виробництва, ефективним методичним прийомом є рольова гра. Проте рольова гра як засіб формування іншомовної професійної комунікативної компетентності в нафтогазовій сфері ще не була предметом окремого дослідження, що й обумовило актуальність обраної теми.