ОСОБЛИВОСТІ ТА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Світлана Герасименко, Світлана Запара (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Одним із факторів успішності навчально-виховного процесу з фізичного виховання є врахування вікових закономірностей розвитку організму школярів. Особливості фізіологічного і фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку вивчались багатьма вченими (С.Ф. Цвек, Н.В. Москаленко, А.Д. Дубогай, С.М. Корнієнко та ін.). Вони відмічають, що саме в цьому віці закладається фундамент їх подальшого фізичного розвитку. Автори відзначають важливість урахування сенситивних періодів розвитку рухових здібностей, гетерохронність розвитку яких обумовлена гетерохронністю морфофункціонального дозрівання систем організму, змістом і спрямованістю засобів фізичного виховання, що впливають на організм дитини.