ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО В МЕДІА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ

  Анастасія Рябошапка (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасне інформаційне суспільство переживає епоху трансформації: змінюються комунікаційні підходи, способи споживання та створення контенту, відбувається перехід від традиційної (трансляційної) медіамоделі до нової – медіамоделі залучення. Тому аспект комунікаційного впливу медіа на масову аудиторію сьогодні істотно посилився. Провідну роль у цьому процесі відіграє порядок денний новин, оскільки він формує інформаційну картину дня для аудиторії, а в разі тривалого впливу – і картину світу загалом.