ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА «СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ» У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ

  Марія Школьна (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасне українське суспільство зацікавлено в тому, щоб усі його члени були соціально зрілими, тобто мали відповідні знання про соціальну дійсність, характеризувалися самостійністю і відповідальністю за події власного життя, оволоділи сукупністю соціальних ролей, що дозволяють особистості діяти в усіх сферах суспільного життя. У низці освітніх документів: Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2017 роки, акцентується увага на пріоритетність виховання соціально зрілої особистості.