ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

  Цзяо Їн (Одеса, Україна-Китай)  |    Завантажити статтю

Ідея розвитку особистості, зокрема її естетичного розвитку, підсилюється гуманістичною парадигмою щодо розвитку індивідуальності. Але цікавим є той факт, що розвиток індивідуальності особистості виходить за межи суто психологічної парадигми, а стає предметом міждисциплінарного синтезу психології та культурології. У нашому дослідженні естетичного розвитку особистості вчителя музики міждисциплінарний синтез здійснюється на основі навчання гри на фортепіано. Міждисциплінарний синтез як провідний принцип культурологічної парадигми естетичного розвитку особистості дозволив обґрунтували функції останньої: