АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ SAP НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Артем Сіньковський (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Корпоративна інформаційна система — це інформаційна система, яка включає в себе основний функціонал управління діяльністю підрозділів та підприємства (корпорації) в цілому для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес-стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології. На сьогоднішній день існує велика кількість корпоративних інформаційних систем, однією із найпопулярних серед них є SAP.