СТИЛІСТИЧНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ОГЛЯДУ НА ВІДТВОРЕННЯ ІНШОМОВНИХ ВКРАПЛЕНЬ

  Людмила Бондарчук (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Для англомовних наукових текстів характерним є вживання влучних іншомовних слів і виразів у їх первісних формах. Для наукової літератури економічного змісту це лексеми насамперед латинською і французькою мовами, які, попри деякі колоквіальні риси дискурсу оригіналу, додають йому академічності й шляхетності. Шляхи вживання незмінених латинських слів та висловів в економічній термінології англійської мови можна проілюструвати такими моделями.