НЕСТАНДАРТНІ ПРИЙОМИ СПІВПРАЦІ УЧИТЕЛЯ З УЧНЕМ НА УРОЦІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Тетяна Кубрак ( Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному суспільстві спостерігається тенденція до зниження рухової активності як у дорослого населення, так у дітей та підлітків. Високі навчальні навантаження можуть витримати тільки добре розвинуті фізично здорові діти, але реальний стан здоров’я декількох поколінь показує, що кількість учнів, які належать до спеціальної медичної групи, постійно зростає. Тому саме школа, об’єднавшись з родиною, може і повинна забезпечити дитині нормальний фізичний розвиток та допомогти зберегти здоров’я. Зниження рухової активності погіршує здоров'я людини і перешкоджає біологічному розвитку школярів. Погіршення фізичних якостей дитини (сила, швидкість і витривалість) і проблеми з навчанням (зниження фізичної та розумової працездатності) в школі також безпосередньо пов'язані зі зниженням рухової активності.