Впровадження ідей П. Ф. Лесгафта в сучасну систему підготовки вчителя фізичної культури

  Андрій Бабенко (Кіровоград, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Потреба у вивченні діяльності основоположника науки про фізичну культуру і лікарсько-педагогічний контроль у фізичній культурі, вченого, анатома, педагога П. Ф. Лесгафта полягає у тому, що його думки, погляди, теорії є важливими й актуальними при визначенні нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів і методів підготовки шкільного вчителя фізичної культури.